XXL veža moci

Aktivita, ktorá vyžaduje tímovú spoluprácu, nakoľko celý tím ťahá za jeden povraz. Úlohou je pomocou lán pripevnených na žeriave premiestniť jednotlivé drevené časti na seba tak, aby sa vytvorila veža.