XXL mikádo

Na úvod prvý hráč chytí všetkých 40 tyčí do náručia a nechá ich voľne padnúť. Úlohou hráčov je striedavo vyťahovať po jednom farebné tyče z kruhu, tak aby sa iná tyč nepohla. Ak sa tyč pohne, účastníci sa v ťahu prestriedajú. Každá farba má svoje bodové ohodnotenie.