XXL jenga veža

Úlohou je postaviť, čo najvyššiu vežu postavenej z drevených kociek tak, že z veže sa postupne kocky vyťahujú a skladajú sa na vrchol veže, až kým sa veža neprevrhne.