XXL ball transport

Úlohou tímu je preniesť loptu, ktorá je položená na kovovom kruhu z jedného podstavca na druhý.  Ku kruhu je priviazané množstvo povrazov a každý člen tímu drží iba jeden povraz.  Líder musí ostatných hendikepovaných členov správne navigovať a koordinovať tak, aby sa im to úspešne podarilo.