Virtuálne tímy

Nároky virtuálnych tímov sú iné ako na tie klasické. V mnohých pracovných oblastiach podliehajú tímy priestorovými, časovými a organizačnými hranicami. Rozhodujúci vplyv na celkový úspech tímu alebo jedného oddelenia je zjednotenie osobných cieľov s firemnými. Stále častejšie pracujú medzinárodné virtuálne tímy spoločne: rozdielne kultúry majú špeciálne postupy. Aké zvláštnosti treba brať do úvahy pri takýchto tímoch? Ponúkame špeciálne tréningy v Anglickom a Nemeckom jazyku.