Riadenie zmien

Program je určený pre riadiacich pracovníkov a lídrov tímov, ktorí sú konfrontovaní s organizačnou zmenou.

Ciele:

  • osvojíte si skúmanie na prežitkovej a teoretickej úrovni rôznych aspektov procesu zmeny,
  • pripravíme vás na poznávanie bariér zmien,
  • naučíme vás o stratégiách realizácie zmien,
  • vyskúšate si prípravu na realizáciu zmien na pracovisku.