Prebudenie spiaceho potenciálu v tíme

Funguje všetko v rámci vášho tímu „ako tak"? Podáva tím len priemerné výsledky, je bez rozletu, vyčkáva na iniciatívu zvonku a vládne v ňom sebauspokojenie? Aj v tomto smere máme pre vás riešenie ako môžete prebudiť potenciál vášho tímu.

Ciele:

  • posilníme vaše vedomie o silných a slabých stránkach tímu,
  • naučíte sa pomenovaniu potrieb dôležitých pri ďalšom rozvoji,
  • každý jednotlivec zažije a zreflektuje svoje hranice,
  • v rámci tímu sa stretnete s bariérami, ktoré v ňom vládnu (panujú),
  • posilníte tímového ducha ako aj vôľu k jeho zmene a rozvoju,
  • naučíte sa, ako odpovedať na potrebu zmien v rámci tímu.