Noví zamestnanci

Integrácia nových zamestnancov, stážistov či absolventov do existujúcich pracovných kolektívov a tímov môže priniesť veľa pozitívnych a posilňujúcich momentov, no súčasne môže znamenať aj riziko pre existujúci tím i nováčikov:

Ciele:

  • posilniť zdravú akceptáciu a integráciu nových zamestnancov do tímu,
  • spoznávanie druhých ľudí (kolegov) a naštartovanie produktívnych sociálnych vzťahov,
  • umožní vám spoločné zdieľanie i formovanie tímových pravidiel, hodnôt, procedúr,
  • naskytne sa vám príležitosť pre rozvoj tímovej kultúry a efektívnosti práce.