Management stresu – riešenie konfliktov

Pracovné prostredie dnes kladie vysoké nároky na fyzickú, sociálnu a psychickú odolnosť a stabilitu zamestnancov. Zvládanie stresu je dôležitou osobnou kompetenciou, ktorú je potrebné rozvíjať.

Ciele:

  • naučíme vás porozumieť priebehu stresovej reakcie,
  • zoznámime vás so stratégiami zvládania stresu,
  • pomocou telesných aktivít, vás naučíme odbúravať stres,
  • pripravíme vás na zvládnutie náročných či konfliktných situácií,
  • pocítite silu uvoľnenia.