Leadership a vedenie tímov

Vyspelý Leadership alebo vodcovstvo je rozhodujúca podmienka každej úspešnej tímovej práce a táto kompetencia sa dá cielene rozvíjať pomocou teambuildingových projektov. Navrhovaný program je určený pre riadiacich pracovníkov a lídrov tímov.

Ciele:

  • naučíme vás ako vnímať, porozumieť a správne pracovať so skupinovou dynamikou,
  • pomôžeme vám vybrať zo správneho štýlu vedenia a osvojiť si ho v praxy,
  • osvojíte si charakteristiky a špecifiká tímovej práce, objavíte jej nové možnosti, ktoré môžete aplikovať na svojich pozíciách,
  • uvedomíte si podstatu svojho líderstva ako aj možnosti jeho správneho využitia,
  • ako lídra vás naučíme dbať na potreby a úlohy tímu ako aj jednotlivca,
  • precvičte si princípy efektívnej komunikácie, zvládanie konfliktov a „umenia" motivovať.