Kreativita a novátorstvo v tíme

Prebudenie tvorivosti a atmosféry novátorstva v tíme prispieva k vyššej efektivite práce a súčasne k posilňovaniu tímového ducha a vôle k ďalšiemu rozvoju.

Ciele:

  • pripravíme vás na identifikovanie prekážok a postojov potlačujúcich kreativitu,
  • spoločne objavíte a prežijete okamihy a skúsenosti podporujúce kreatívne riešenia,
  • spoznáte alebo prekročíte niektoré svoje hranice,
  • metodicky vás budeme podnecovať k rozvoju tvorivosti a atmosféry novátorstva.