Efektívna komunikácia v tíme

Efektívna a zodpovedná komunikácia je nevyhnutnou podmienkou všetkých úspešných procesov v tímovej práci. Potrebujete v rámci pracovných vzťahov zlepšiť vašu komunikáciu? V tom prípade je tento program určený práve Vám.

Ciele:

  • naučíme vás uvedomiť si moc a limity komunikácie,
  • upriamime váš pohľad do existujúcich a preferovaných komunikačných štýlov a postupov v tíme,
  • porozumiete princípom efektívnej komunikácie v kontexte tímovej práce,
  • naučíte sa identifikovať bariéry i nevyužité možnosti komunikácie v tíme,
  • rozvoj vybraných komunikačných zručností.