Komunikačný a orientačný beh

Predstavte si, že počas dňa máte naplánovaných niekoľko vecí. Sú na rôznych miestach v priestore, v ktorom poznáte len jeden záchytný bod (miesto výkonu prvej disciplýny) znázornený na mape. Na ostatné body vás navedú vaši kolegovia na iných miestach, pomocou vysielačky, ktorí však majú rovnaký problém. Preto aj vy budete pre nich informátor, pri navigovaní na miesto zakreslené na vašej mape.

Do konca dňa musíte stihnúť úlohy, ktoré sa odohrávajú na rôznych miestach. Máte ale problém. Poznáte len miesto prvej úlohy, ktoré máte označené na vašej mape. Ostatné miesta majú vo svojich mapách Vaši kolegovia. Pre úspešné splnenie úloh musíte spolupracovať. Na splnenie úloh máte k dispozícii len vysielačku a mapu.

Typ teambuildingu: Outdoor
Výhody: Zlepšenie komunikačných zručností, nevyhnutná spolupráca s ďalším tímom, odreagovanie sa v prírode
Trvanie: 2-3 hodiny
Počet účastníkov: 10 až 200
Miesto: okolie Čunova, koliba Bratislava, v inej lokalite podľa Vašej požiadavky
Možnosti: Trasy môžu byť upravené podľa kondície a odhodlanosti účastníkov, od náročnej turistiky až po príjemnú prechádzku.