Boj o prežitie – Survival

Žiť s prírodou? V dnešnej uponáhľanej a pohodlnej dobe nepredstaviteľná situácia.. Avšak v tento deň si ju môžete prežiť , pretože účastníci sa budú cítiť ako Robinson Crusoe: postavia si núdzové prístrešky, na varenie bude potrebné založiť oheň. Účastníci musia dbať aj na to, aby mali prísun potravy (postaviť pasce) a taktiež vodu, pričom čaj si pripravia z vlastne vyhľadaných rastlín. Postavia si nosidlá na transport zranených, naučia sa zaobchádzať s mapou a kompasom a budú musieť prekonať prekážky v teréne s lanom. Pri tomto nezabudnuteľnom programe si osvojíte vlastnosti ako improvizačná zručnosť a tímový duch.

Typ teambuildingu: Outdoor
Výhody: prispôsobenie programu aktuálnym podmienkam podľa lokality a počtu účastníkov, uvedomenie si základných životných hodnôt a potrieb,
Trvanie: 2- 6 hodín
Miesto konania: ACTION PARK Čunovo, navrhneme vhodnú lokalitu podľa Vašich požiadaviek
Počet účastníkov: 4 – 40
Cena: na vyžiadanie