Outdoor training

„veci ktoré skutočne ovládame nie sú tie o ktorých sme počuli, alebo o ktorých sme čítali, najčastejšie sú to tie ktoré sme skúsili a zažili" Calvin M. Woodwards

V kombinácii s prírodou, ktorá mení a rozvíja spôsob myslenia nadobudnete nové zručnosti. Tie si hneť osvojíte pri vykonávaní disciplín, pričom zážitky a emócie budú vďaka prírode znásobené.