Tímové bubnovanie

Najsilnejšiu emóciu prináša hudba, tak sa staňte jej tvorcami.
Fungovanie v rámci tímu znamená pre jednotlivca naladenie sa na spoločnú vlnu väčšiny. My vám ju pomôžeme nastaviť na správny tón, aby jednotlivé tímy vašej firmy fungovali v správnej rytmike a harmónii. K tomuto cieľu bude nápomocný profesionálny hudobník, ktorý vašich zamestnancov naučí udržiavať nie individuálny, ale tímový rytmus. K tomu, aby sa dostali na spoločné tempo a udržali si ho, dopomôže bubon, ktorý dostane každý jeden zo zúčastnených: Len dobre naladený tím dosiahne harmóniu, ktorú ocenia aj ostatní.

Typ teambuildingu: Indoor, Outdoor
Výhody: Vhodná aktivita na rýchle navodenie neformálnej a zábavnej atmosféry, fyzicky nenáročná aktivita, zameraná na prekonávanie bariér
Trvanie: 1-1 ½ hodín
Miesto: zabezpečíme vhodnú miestnosť
Počet účastníkov: 4 – 60
V cene zahrnuté: organizácia a dohliadanie, profesionálny perkusionista, od 40 ľudí dodatočný tradičný africký sólista, potrebné inštrumenty,
V cene nie je zahrnuté: prenájom priestoru, dodatočný africký sólista pri menej ako 40 osôb, preprava materiálu a personálu
Možnosti: Spojenie programu s ďalšími disciplínami v rámci eventu.