Film factory

Často krát ani nevieme koľko kreativity sa v našich kolegoch skrýva. Nechajte ich tvorivému duchu voľný priebeh a sledujte, aké skryté talenty sa v nich nachádzajú. V rámci tímu si budete musieť zvoliť úlohy tak, aby bol vyplnený priestor pred aj za kamerou. Ako režisér, herec, kameraman alebo strihač môže každý účastník vniesť svoj vlastný osobný talent do procesu.
Každý je potrebný pri vypracovaní scenára, pri správnom načasovaní a pri hľadaní vhodnej lokality na natáčania.
Skupiny majú okrem technického vybavenia k dispozícii aj maskérňu a množstvo rekvizít – v závislosti od Vašej predstavy a rozpočtu.
Po celodennom natáčaní sa večer postrihané a dokončené filmy odpremierujú. Okrem nezabudnuteľného zážitku zúčastnených získava aj firma poznatky o skrytých talentoch zamestnancov.
Ďalšou variantom by bol ,,One shot movie,,. Tu sa film priamo produkuje na video, odpadáva časť strihania videa. Výzva pre každý tím je si scenár perfektne naštudovať, aby všetko sedelo do bodky. Je to dobrou alternatívou, keď nemáte toľko času.

Typ teambuildingu: Indoor, Outdoor
Výhody: Popri teambuildingu získa firma aj prezentačné video, aktívna a kreatívna spolupráca všetkých účastníkov
Trvanie: 3-6 hod.
Miesto konania: Navrhneme vhodnú lokalitu podľa Vašich požiadaviek
Počet účastníkov: 8 až 150