Teambuilding

header

Teambuilding

Štruktúra našich teambuildingových programov sa odvíja od osobitných požiadaviek klienta a cieľov, ktoré chce klient dosiahnuť.

Viac info

Outdoor training

Outdoor training predstavuje zážitkové aktivity, ktoré realizujeme zábavnou formou vonku. Pomáhajú k uvedomeniu si dôležitosti tímovej spolupráce.

Viac info

Indoor training

Indoor training pozostáva zo zážitkových aktivít realizovaných vnútri. Aktivity sú tvorené zábavnou formou. Ich cieľom je prebudenie a rozvoj tímovej spolupráce ako aj komunikácie.

Viac info

separator
banner1 banner1 banner3
banner4 banner5 banner6